LejebetingelserLejebetingelser – Hovborg Ferieby – Torpet, 6682 Hovborg
Lejeaftale
Ankomst og afrejse


Nøgle - udlevering
 • Booking af lejemålet er en aftale mellem lejer og privat udlejer med Holme Å Camping som formidler af denne.
 • Som lejer af feriebolig gennem Hovborg Ferieby, kan Holme Å Campings faciliteter benyttes, swimmingpoolen dog mod betaling.
 • Aftalen er bindende og omfatter ferieboligen som opgivet i husbeskrivelsen.
 • Ankomst tidligst kl. 15.00 / Afrejse senest kl. 10.00.
 • Nøglen udleveres ved henvendelse i Receptionen på Holme Å Camping.
 • Ferieboligen står til rådighed fra kl. 15.00 på indflytningsdagen. 
 • Ved ankomst efter lukketid, vil du ved forudgående aftale få oplyst kode til nøgleboks, hvori vi vil placere nøglen.
 • Nøglen returneres til Holme Å Camping ved afrejse. 

Betalingsmåde
og betingelser
 • Booking af lejemålet bekræftes ved fremsendelse af faktura.
 • Hele beløbet betales ved bookingen. 
 • Reservationen er først gyldig, når betalingen er godkendt.
 • Betaling skal ske til Danske Bank med angivelse af fakturanr. som er anført på faktura. Reg. nr. 9670. Konto nr.: 37 34 435 155
 • Eller ved betaling fra udlandet: BIC SWIFT: DA BA DK KK - IBAN: DK 29 3000 3734 435 155
 • Betalingsfristen er 8 dage fra faktura modtagelse. Booking med ankomst inden for 14 dage betales straks. 
 • Bemærk venligst, at der tillægges bookingen et gebyr på kr. 100,- for administration på fakturaen.
 • Depositum for slut rengøring vil ligeledes blive opkrævet og tilbagebetales ved godkendelse.

Annullering og afbestilling           
 • I tilfælde af afbestilling eller ændringer senest 30 dage før ankomst, vil 100 procent af det første døgn + administrationsgebyret bliver opkrævet og resten vil blive tilbageført.
 • I tilfælde af afbestilling eller ændringer senere end de 30 dage før ankomst, eller ved udeblivelse, vil 100 procent den samlede pris for reservationen blive opkrævet. 
El og vand             
 • El afregnes pr. nat ifølge prisoversigten på boligen og betales også ved bookingen.
 • Vandforbruget er som standard inkluderet i lejeprisen.
Slutrengøring    
 • Foretages af lejer, medmindre den er bestilt. Pris ifølge prisoversigten på boligen, prisoversigten dækker almindelig rengøring, hvis der er brug for ekstraordinær rengøring opkræves/faktureres 350 kr.+ moms pr. brugt time   
 • Tjekliste for slutrengøring forefindes i lejeboligen
 • Holme Å Camping forbeholder sig retten til at godkende slutrengøringen og modregne eventuelle mangler. 
 • Depositum for rengøringen vil blive tilbageført når hytten er godkendt på konto eller kort som opgives før afrejse.
Linnedpakke        
 • Linnedpakke / Håndklæder skal bestilles og betales ved bookingen eller ved ankomst. Pris kr. 125,- pr. pers pr. ophold.
 • Er der bestilt linnedpakke, afleveres denne retur ved afrejse hos Holme Å Camping.
Lejers ansvar    
 • Lejer er forpligtet til at behandle ferieboligen, med alt hvad dertil hører på behørig måde og med respekt for udlejers ting og sager, idet der hæftes for alle skader, som lejer eller ledsagende personer måtte forårsage.
 • Lejer er ansvarlig for lejeboligen samt alt tilhørende inventar, og er før afrejse forpligtet til at melde skader, der er opstået under opholdet til Holme Å Camping. Alle skader skal erstattes af lejer før afrejse eller aftale om erstatning herom være truffet. Hvis der efter lejers afrejse konstateres yderligere, skader eller mangler, der ikke er meldt til Holme Å Camping, vil disse blive ud faktureret til lejer og om nødvendig sendt til inkasso.
 • Såfremt intet andet er anført, er lejer ansvarlig for at efterlade ferieboligen i rengjort og opryddet tilstand. I tilfælde hvor lejer betaler for slutrengøring, skal lejer inden afrejse selv foretage alm. oprydning, opvask, tømning af køle- og fryseskabe, skraldespand samt grill og evt. brændeovn. Slutrengøring skal bestilles senest ved ankomst. 
 • Lejer er desuden ansvarlig for, at han eller ledsagende personer ikke er til gene for naboer eller øvrige omgivelser. Såfremt ferieboligens beboere udviser grov, uagtsom adfærd eller handlinger fremkaldt med fortsæt, forbeholder Holme Å Camping og udlejer sig ret til, uden varsel og med øjeblikkelig virkning at ophæve lejeaftalen. Holme Å Camping vil i givet fald ikke være forpligtet til at tilbagebetale hverken hele eller dele af lejebeløbet. 
Udlejers ansvar
 • Holme Å Camping fungere som formidler og er derfor ansvarlig for formidling af lejeaftalen mellem lejer og udlejer. 
 • Holme Å Campings oplysninger om ferieboligerne er baserede på besigtigelse af disse samt oplysninger fra udlejer. Holme Å Camping bestræber sig altid på at give korrekte og objektive informationer, men eftersom der inden lejemålets begyndelse, kan ske ændringer som Holme Å Camping ikke er vidende om, kan Holme Å Camping ikke drages til ansvar for dette.
 • Holme Å Camping forbeholder sig ret til i tilfælde af kontraktbrud fra udlejers side, ekspeditionsfejl, fejl oplysninger eller lignende enten at returnere det indbetalte lejebeløb eller erstatte den lejede feriebolig med en lignende. Skulle sidstnævnte feriebolig være billigere end det oprindeligt lejede, vil prisdifferencen desuden blive tilbagebetalt. 
 • Holme Å Camping påtager sig intet ansvar for ændringer af forhold, der ikke vedrører selve ferieboligen (fx fiskerettigheder, lukning af trafikruter og butikker m.m., vej- og byggearbejde, miljø skader m.m.), ligesom Holme Å Camping ikke kan påtage sig ansvaret for forringelse af ferieophold, når dette skyldes klimatiske forhold eller lokale bestemmelser og forordninger (fx fiskeforbud, vandmangel m.m.).
 • Holme Å Camping påtager sig intet ansvar i tilfælde af svigt eller brud på boligens installationer, forstoppelse af afløb og kloak samt evt. forekomster af insekter og skadedyr, men vil forsøge udbedring i samarbejde med udlejer hurtigst muligt. Lejer er forpligtet til at give Holme Å Camping en rimelig frist til udbedring. 
 • I forbindelse med denne aftale er der fra Holme Å Campings side ikke tegnet nogen forsikring til dækning af person- eller tingskader, der måtte opstå for lejer eller dennes ledsagere under afvikling af lejemålet. 
Reklamationer

 • Eventuelle fejl og mangler ved ferieboligen skal meddeles Holme Å Camping hurtigst muligt, dog senest 24 timer efter indflytning. I modsat fald kan lejer hæfte for dette. Reklamationer vedrørende mangelfuld rengøring skal meddeles Holme Å Camping straks ved indflytning.
 • Lejer er forpligtet til at give Holme Å Camping en rimelig frist til udbedring af eventuelle fejl og mangler. Samtidig skal lejer bidrage til at udgå forværring af skader og minimere et eventuelt tab for Holme Å Camping. Såfremt udbedringen ikke er tilfredsstillende, skal dette straks meddeles Holme Å Camping.
Fortrydelsesret
 • Der er ikke fortrydelsesret på levering af tjenesteydelser i form af logi, samt tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud, som fx kortvarig leje af feriebolig, når det følger af aftalen, på hvilken dato eller inden for hvilken bestem periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres. 
Kørselsvejledning til Hovborg Ferieby                    
(N 55,60888 Ø 8,93269)

På motorvej E20 mellem Kolding og Esbjerg benyttes frakørsel 70. Derefter fortsættes nordpå mod Grindsted på hovedvej 425, ca. 10 km, indtil vejskiltet: "Hovborg". Drej mod højre ind i Hovborg by, fortsæt ca. 200 m, Dagli'Brugsen ligger til højre. Fortsæt herefter ca. 100 m forbi Hovborg Kro og drej til venstre ad Baldersbækvej, kør ca. 300 m og drej til venstre ad Torpet, længere fremme ligger Hovborg Ferieby for enden af vejen. Vi ønsker jer et rigtig godt ophold.
Ved evt. spørgsmål kan I henvende jer – eller tage kontakt til
HOVBORG FERIEBY / Holme Å Camping, Torpet 6, 6682 Hovborg, 
Telefon: +45 7539 6777 - E-mail: info@holmeaacamping.dk.

Med venlig hilsen
HOVBORG FERIEBY / Holme Å Camping

Marianne og Ove


Kontaktoplysninger

Kontakt: Holme Å Camping ang udlejning af feriehus i Hovborg Ferieby:
Holme Å Camping, Torpet 6, 6682 Hovborg
Tlf.: 75 39 67 77 eller mail: info@holmeaacamping.dk